Welcome to Paris-Miki Indonesia. @Hotel Fairmont :62-21-2903-9163, Plaza Senayan :62-21-5790-5855.